BIODANZA grupa sniedz Jums iespēju veikt nozīmīgas pozitīvas izmaiņas savā personības attīstībā un ir piemērota cilvēkiem, kuri vēlas iemācīties veidot drošas, elastīgas un ilglaicīgas attiecības gan ar sevi, gan ar citiem cilvēkiem.

Biodanza nodarbības ir vieta, kur pieredzi apgūstam vieglā, patīkamā un dabiskā veidā. Būt vienam no iknenēļas grupas dalībniekiem saliedēta grupā, nozīmē pieredzēt atbalstošu un drošu vidi mijiedarbībai un savstarpējai sadarbībai. Iknedēļas grupa darbojas ilgstoši, pat vairāku gadu garumā

Pieredzot draudzīgas un cieņpilnas attiecības savā iknedēļas grupā, sākam justies aizvien drošāk un pārliecinošāk, jeb vienkārši LABĀK arī savā ikdienā - mazinās trauksme un bailes kļūdīties, paaugstinās imunitāte un uzlabojas veselība, iemācāmies noteikt sev veselīgas ROBEŽAS, nozīmīgi pieaug pašcieņa un pašapziņa, nostiprinās IDENTITĀTE.

Dalībnieki atzīmē, ka izmaiņas ir vērojamas pēc katras apmeklātās nodarbības, bet stabili un paliekoši ieguvumi tiek novēroti regulāru, secīgi apmeklētu nodarbību rezultātā ilgākā laika periodā. Ieteicamais grupas apmeklēšanas ilgums ir 1 - 2 gadi, taču ja ir vēlēšanās, ilgums nav ierobežots.

Dalībnieku pieredzes stāsti: http://kristiana.biodanzalatvia.lv/lv/par-biodanza-metodi/pieredzes-stasti

 

 Lai Biodanza grupa būtu droša izaugsmes telpa, ikvienam būtiski zināt un ievērot šādus principus:

  • IZVĒLES BRĪVĪBA – ikvienam, kurš vēlas pievienoties grupai ir šāda iespēja, iepriekš vienojoties ar vadītāju par laiku. Ikviena biodanza grupa noteiktos laikos ir atvērta jauniem dalībniekiem, jo grupa ir dzīva sistēma. Un ikvienam brīva iespēja atstāt grupu pēc savas vēlēšanās.
  • ATBILDĪBA par sevi un citiem – ja izvēlies atstāt grupu, par savu lēmumu ir jāinformē skolotājs un grupa vismaz 2 nodarbības iepriekš.
  • DROŠĪBA – izturies saudzīgi pret sevi, vingrinājumos kusties tik, cik fiziski jūties gatavs un pārliecināts par sava ķermeņa iespējām. Jūti citus. Ikvienam ir tiesības norādīt robežu izmantojot ķermeņa žestus, vai pat paiet malā, nejūtoties par to vainīgam. Tu drīksti būt ar otru tik tuvu, cik jūties ērti. Par veselības problēmām ir jāinformē skolotājs pirms nodarbības.
  • UZTICĒŠANĀS kārtībai sistēmā – katras nodarbības sākuma aplī ikviens pēc savas vēlēšanās ir aicināts runāt par savu pieredzi, izteikt savas domas un uzklausīt citus - bez analīzes un kritikas. Nodarbības kustību daļā runā tikai skolotājs, parādot katru vingrinājumu un dodot ievirzi. Dalībnieki neizsaka sajūtas vārdos, jo tas pieslēdz prātu un traucē gan pašam sev, gan citiem ieklausīties sava ķermeņa izjūtās.
  • PATIESUMS savā izpausmē - ja pārņem negaidītas emocijas vai spēcīgas jūtas, ļaujies tām - asaras vai smiekli, tā ir dabiska reakcija. Vari paiet malā, taču neaizejot no nodarbību telpas.
  • KONFIDENCIALITĀTE – viss, kas uzzināts par citiem grupas dalībniekiem, paliek grupā. Ārpus grupas drīksti stāstīt vienīgi par savu personīgo pieredzi, taču ņem vērā, ka cilvēki bez pieredzes var pārprast un iegūt greizu priekštatu - labāk uzaicini atnākt pašiem.
  • CIEŅA pret laiku – ja nevari ierasties uz kārtējo nodarbību, iepriekš laicīgi jāinformē vadītājs, pretējā gadījumā par nodarbību tiek ieturēta samaksa. Par laiku, līdz kuram jāpaziņo par neierašanos, ar vadītāju jāvienojas iepriekš.
  • IESPĒJA – ikvienam grupas dalībniekam ir iespēja bez maksas tikties individuāli ar savu skolotāju, vai arī sarakstīties, vai sazvanīties situācijās, kad notiek kas nesaprotams, satraucošs.

Lai patīkama un vērtīga biodanza nodarbībās gūtā pieredze!